Entrenament de tennis taula! ¡Entrenamiento de tenis de mesa!

Aquí teniu un vídeo meu jugant a tennis taula! Compartiu-lo!
Aquí tenéis un vídeo mío jugando a tenis de mesa! ¡Compartidlo!
This is a video of me playing table tennis! Share it!
Entrenament al CTT Sant Quirze del Vallès.
Entrenamiento en el CTT Sant Quirze del Vallès.
Training session at CTT Sant Quirze del Vallès.

Share on Twitter